Lisa Torell

works
biography
other works
contact
________________________________________________________________________________________________________

FLORA RESIDENCE-IN-NATURE
#MAMMAS HUS I LAINIO – the catalogue


An inspirational documentation - or summery - of the Residence-in-Nature art project 2017-2021 in Laino, Norrbotten.

 

Subtitle: Residence-in-Nature
Size: 115 x 190 mm
Pages: 480
Format: softcover Language: Swedish Illustration: over 300 colour
EditorS: Hans Isaksson, Lisa Torell, Jonas Williamsson
Texts: Hans Isaksson, Åsa Jungnelius, Lisa Torell, Lars Erik Hjertström Lappalainen, Daniel Väyrynen
Book design: Jonas Williamsson
Printing: Narayana Press
Publisher: Konstfrämjandet, Norrbottens musem Pub Year: 2021
Weight: 498 gr
ISBN 13: 9789198669909


To buy:
Konstig books >
Konstfrämjandet >

PDF cover >

PDF inlay >


Background Floran and Residence-in-Nature #Mammas hus i Lainio: I together with Hans Isaksson and Åsa Jungnelius we organised, participated and lead the curatorial work of the interdisciplinary project Residence-in-Nature 2017-2021

Starting in Lainio, a town in the Jukkasjärvi part of the municipality of Kiruna, Residence-in- Nature arranged a cross-disciplinary artistic project that invited creators from different backgrounds to work with and in the space during a set period of time. Together, the group examined questions related to the historical and contemporary significance of winter, darkness, ice and snow, farming traditions, geographical boundaries, and mechanisms of history-making. The project interacted and integrated with the seasons and the different conditions the time period offered.  

2018 we were part of Luleå Biennial, with exhibitons at Norrbotten Museum and Marttigården in Lainio.

Invited artists: Johanna Gustafsson Fürst, Esko Männikkö, Markus Vallien, Gustaf Nordenskiöld, Oscar Männikkö and Ingvild Holm. Silje Figenschou Thoresen was invitedlater on to make a permanent work in Lainio. In August 2019 we had an opening celebrating it.

CATALOGUE INTRODUCTION (Hans Isaksson, Åsa Jungnelius och Lisa Torell) UNFORTUNATELY ONLY IN SWEDISH:

Introduction by Hans Isaksson, Åsa Jungnelius, Lisa Torell (only in Swedish unfortunately):

De bästa idéerna föds i informella sammanhang. Platser påverkar och ger intryck. Konstnärer påverkar och ger avtryck. Vad händer om man sammanför de båda? Låter konstnärer få verka på en specifik plats eller i ett särskilt landskap över ett år, genom en sommar eller en vinter? Konstnärer färdas redan kors och tvärs över världen genom olika kulturpolitiska agendor, vad gör detta projekt unikt?

I Residence-in-Nature är uppdragsgivarna konstnärerna själva. Det är vi som skapar ramverket och allt formas utifrån de idéer som utvecklas längs vägen. Projektet är en enda lång fältstudie där vi undersöker plats, varandra, kollektiv kontra individ, projektidé och konstnärskap. Det är komplext, roligt och konfliktfyllt om vartannat.

Vi visste att vi ville till norr. Vissa hade ett sug, andra var nyfikna, någon hade en bakgrund där, för någon annan var dit vi skulle inte norr utan söder. Platser är som människor, det är olika avstånd till dem beroende på vad man har för relation till dem. För att en relation skall uppstå så måste ett möte ske och sedan måste det ofta byggas och jobbas på. Det har vi gjort. Men först blev vi förälskade. I Lainio. Som blev vår start, vårt hjärta. Likadant var det nog för Klemens Olofsson på 1650-talet när han flyttade till platsen och blev dess första fasta bosättare. Lainio bär spår av människor så långt tillbaka som 7000 f.Kr och är den äldsta kontinuerligt bebodda bosättningen i Torne lappmark. Det är en plats på gränsen till subarktiskt landskap och den nordligaste platsen i det som kallas för Tornedalen. En gränsplats med en lång historia och många språk. Ett landskap där högresta granar börjar kröka sig och den norrbottniska floran övergår i fjällflora.

Vid Lainioälvens strand ligger Hans Isakssons mammas hus, där hittade vi vår bas. Ett Per Albinhus från 1940-talet som i sin estetik genomgått varsamma förändringar fram till vår tid. Den mjuka pastelliga färgsättningen, som är så vanlig i laestadiansk kulturbygd, återfanns där. Och huset var fyllt av floror, biblar, gamla redskap, ranor, och en gammal köksklocka som taktfast mätte tiden i kapp med microvågsugnens plingande.

Vi var besökare och rörde oss lika klumpigt som nyfiket som tyst från mammas hus, likt ringar på vatten spred vi oss till platser med namn som; Kaltiomaa, Parakaakurkio, Kitkiöjärvi, Neitijärvi, Pessenki, Juntikka, Vivungi, Nyttysari, Kuokso, Oksajärvi... I ett landskap bland mjölkört, rölleka, röd blära, polargullpudra, kartlavar... Bland människor som talade samiska, meänkiela, finska och svenska. Våra förflyttningar fick oss att tänka på institutionen och historieberättandet, på språkets mentala rumsordningar, på ritualer som ett socialt rum, på bygdegårdstraditioner, på vinterns, mörkrets, isens och snöns historiska och samtida betydelse och på gränser och system, och på hur naturen kan verka som metaforer för mänskliga tillstånd. Detta då vi vandrade, körde omkring, talade och arbetade i dessa rum och landskap.

Vi var konstnärer, slöjdare, fotografer, bönder, formgivare, glasblåsare, scenkonstnärer, skulptörer, målare och keramiker från Tromsø, Luleå, Boden, Månsamåla, Kiruna, Stockholm, Østfold, Gissamåla och Oulo, från Norge, Sverige och Finland.

En geografisk plats långt borta blev nära. Något visades på Marttigården, något annat på Norrbottens museum. Platser förändrar sig, verk fortsätter spridas över större geografier. Det du nu har i din hand är en kartläggning, en flora över en plats, en process, en relation och ett minne. Så här tror vi att det var, att det började...

Hans Isaksson,
Åsa Jugnelius
Lisa Torell

Konstnärliga ledare, Mammas hus i Lainio/
Residence-inNatrure 2017-2021