Lisa Torell

works
biography
other works
contact
________________________________________________________________________________________________________

HIGHWAY 25, SHARED SOCIETY MEANS A COMMON DEBT


a work made in collaboration with Johanna Gustafsson Fürst, a 4h In-situ video souvenir produced at Residence-in-Nature 2016

Here shown at the exhibition:
IDYLL AND ROADS ASTRAY/
KALMAR ART MUSEUM

curators: Sara Hemmingsson and Magnus Petersson (9/3-15/9 2019)Artists: KARL ANDERSSONBJÖRN BERGJOHAN CHRISTIAN BERGERTOR BERGSTRÖM,FERDINAND BOBERGHILDING BOSSLEMAGNUS BÄRTÅSEMMA EKWALLELIAS ERDTMANPAULINE FRANSSONSIMON GATEALBERT T. GELLERSTEDTBJÖRN GIDSTAMJOHANNA GUSTAFSSON FÜRSTLINDA GUSTAVSSON-NAMETH, EDVARD HALDEMIL HALLGRENIVAN HOFLUNDOSCAR HULLGRENLISA JEANNIN & ROLF SCHUURMANSRUDOLF JOHANSSONASTRID KJELLBERG JUELNILS KREUGERMARCUS LARSONLOTTE LASERSTEINERNST LIDMANEDVIN LINDHOLM HAUGE SVEN LJUNGBERGNILS ISAK LÖFGRENLEOPOLD MORSINGRAINE NAVIN,VERA NILSSONJOSEPHINE NISBETHJENNY NYSTRÖMARTHUR PERCY, AXEL PETERSSON DÖDERHULTARNJACK RÄNGELOUIS SPARREANNA VON STRUSSENFELTCHRISTINE SUNDBERGGUNNEL SYLVÉNRUNE SÖDERBERGLISA TORELL, ANE HJORT GUTTU, GUNNAR TORHAMN AND GUNNAR WALLGREN

 

Johanna Gustafsson Fürst >
Highway 25, Shared.. >
Residence-in-Nature >

 

IDYLL AND ROADS ASTRAY

Kalmar Art Museum >
Catalogue >FÖRORD
(INTRODUCTION only in Swedish)

Riksväg 25 skär tvärsigenom landet från Kalmar till Halmstad och passerar bland annat Ljungby, Ryssby, Växjö och Nybro. Vad finns längs vägen? Och vad fanns längs vägen? Mycket lite ser ut exakt som förr, även om möjligen träden kan vara de samma och enstaka hus. Människor har kommit och gått och framförallt har samhället förändrats.

En konstnärlig undersökning av platser görs i videoverket Riksväg 25, delat samhälle innebär en gemensam skuld från 2016. Johanna Gustavsson Fürst och Lisa Torell undersöker åtta platser mellan Växjö och Skruv. Platserna är ett material i sig självt och utforskas genom performance, ingripanden och installationer. Det är ett av många verk i utställningen, nya och äldre, som på olika vis relaterar till frågor eller bilder som rör Småland. Från och med den 15 juni förändras rummet med två nya verk. Då kopplar vi på den finska konstnären och formgivaren Petri Saarikko och den norska konstnären Ane Hjort Guttu. De två senare har vi valt via samarbetsprojektet Nya Småland, vars konstnärliga plattform Kalmar konstmuseum är en del av.

Grundidén till utställningen är att arbeta utifrån devisen att ”gräva där man står”. I det här fallet fördjupar vi oss i det som geografiskt ligger oss närmast och utforskar konst, artefakter och berättelser med anknytning till landskapet Småland. Utgångspunkten har varit museets samling och från den har pusselbitar lagts till från andra museer, hembygdsförbund och verksamma samtidskonstnärer. Småland är ett stort landskap, Sveriges tredje största. Variationerna är stora vad det gäller till exempel natur och olika näringar.

Likt trädens rötter förgrenar Kalmar ut sig och bildar en väv av kulturell identitet tillsammans med andra platser. Idéer och utbyten hämtas nära och långt borta i växelverkan. Kalmar konstmuseum, vars konstförening bildades 1917, är en del av stadens identitet och samtidigt ett fragment av ett stort geografiskt område – ett nav för möten och utbyten, precis som kuststäderna genom sjömännen alltid varit. Med sig från arbetet till sjöss hade de berättelser, skrönor, och artefakter från hela världen som i sin tur influerade det lokala.

Det är i växelverkan mellan historien och samtiden, det lokala och det globala som nya historiska vinklar kan hittas och framåtblickande samtal sker. Att Riksväg 25, delat samhälle innebär en gemensam skuld delar rum med bland annat berättelsen om Vega-expeditionen eller ett nationalromantiskt verk av Marcus Larson är själva poängen. Det blir intressantare så.

Vi vill rikta ett varmt tack till våra långivare och deltagande konstnärer, och för alla spännande och lärorika samtal vi haft med er.Sara Hemmingsson
curator och konsthistoriker
Magnus Petersson
curator och museitekniker