>..>..>..>....

Lisa Torell

works
biography
other works
contact
________________________________________________________________________________________________________

Närmandet

Presentation in the magazine Hjärnstorm: 123-124

>HJÄRNSTORM

HJÄRNKONTOR

Torget är den naturliga spelplatsen för demonstrationer och provokationer, solidaritetsförklaringar och manifestationer. Torget brukar beskrivas som en plats där demokratin föds och manifesteras och torghändelser beskrivs därför ofta med stor detaljrikedom i media. Massmedia älskar händelserna på torget eftersom dessa ger bra bilder och en känsla av att demokratin trots allt fungerar. Men vad händer när torgaktiviteterna har avslutats, när tv har slutat sända och demokratin ska förvaltas och administreras av de förtroendevalda? Från början en plats för handel har torget blivit en symbol för demokrati och medborgarmakt. Till torget går man för att säga sin mening, det är där som gräsrötternas åsikter manifesteras. Men demokratispelet är komplicerat, och det som från början var en demokratiyttring förvandlas ofta till propaganda och mytbildning. Berättelsen om torget säljer, men vem är det som skapat berättelsen? På Röda torget. På Majdan. På Tahrir. På Tiananmen.

I Sverige har synen på torgen och stadskärnorna förändrats under de senaste decennierna. De torg och öppna platser som tidigare varit fria, allmänna och ”tomma” – enligt Claude Leforts definition – har på senare tid invaderats av diverse kommersiella aktörer. Vad händer med demokratin när stadsplanerarna prioriterar kommersiell aktivitet framför medborgaraktiviteter? Hur påverkas de boende av att bo i ett nybyggt bostadsområde som saknar allmänna ytor? Vad blir resultatet när köpcentrum privatiseras och glasas in? Kan den demokratiska tanken fortfarande manifesteras om torget inte längre finns? Var ska man då demonstrera? Inne i Mall of Scandinavia? Får man det?

Den ukrainske konstnären Oleksiy Radynski berättar om Majdan-torgets historia av dubiösa politiska manifestationer och om händelserna som ledde fram till Euromajdan i februari 2014. Litteraturvetaren Thomas Sjösvärd skriver om Agora-temat hos Willy Kyrklund. Konstnären Isabel Löfgren berättar om hur platsens historia mörkläggs när det nya hamnområdet Porto Maravilha tar form inför OS 2016 – området som under hundratals år var ett centrum för slavhandel. Skribenten och aktivisten Samira Ariadad vrider och vänder på föreställningen om torget som demokratiskt plats. Arkitekturteoretikern Catharina Gabrielsson skriver om torget i Mörbylånga och reflekterar över vad som blir kvar när de ekonomiska och politiska strukturerna förändras. Stadsplaneraren Tatjana Joksimovic´ som delar ordförandeskap i Kvinnors byggforum uppmanar till att uppdatera plan- och byggprocessen av offentliga utrymmen utifrån ett genusperspektiv. Journalisten och fredsaktivisten Joanna Castro Echeverri skriver om mödrarnas torg i Argentina och dess roll som solidarisk kvinnorörelse. Håkan Nilsson och Tor Lindstrand berättar om de nya bostadsområdena i våra städer där de allmänna ytorna ”manhattanifieras” och utrustas med coffee shops och fri wi-fi. Shilo Group bidrar med fotografier från Euromajdanhändelserna. Biennalen i Kwangju Sydkorea räknas som en av de viktigaste inom samtidskonsten. Christian Chambert tar er med dit och redogör för dess innehåll. Konstnären Jonas Wängestam redogör för hur torg anläggs enligt kinesisk tradition. Han har också tagit en promenad i kvarteren runt Mariatorget i Stockholm med sin äldre kollega Per Wåhlström, som delgett sin syn på stadsplanering och mycket annat.

Tidigare Mejan Arc-studenterna Åsa Johansson, Paula Urbano, Maryam Fanni, Sarah Kim och Elof Hellström kartlägger köpcentrums roll som offentlig-privat rum. Tobias Barenthin Lindblad skriver om Stockholms (och världens!) första offentliga klotterplank på Sergels torg. Macarena Dusant intervjuar konstnären Elin Wikström om verket The need to be free kring det irrationella och konstverket som tillfällig ockupation. Lisa Torell medverkar med ett verk under process där hon undersöker de platser hon befinner sig på med metoder inspirerade utifrån arkeologi och landskapsarkitektur. Poeten Neftali Milfuegos berättar om möjliga platser och omöjliga tillstånd. Serietecknaren Sara Olausson tänker för första gången på sitt inre torg och arkitekten Ola Andersson ger oss en överblick av torgets historia och förhållning till gatan. Dessutom bilder av konstnären Christer Themptander och dikter av Bo Bjelvehammar.

Redaktionen
 

 

...
.................................. ..................