scroll down for english

Lisa Torell

works
biography
other works
contact
________________________________________________________________________________________________________


Against a more beautyful world. - Against what?! / Mot en vackrare värld. -Vaddå´emot?!
2001-2003 >

Material and info: Collaged printings in frames structured in a painted "Mind-map" on the wall. Time is changes, language changes and attitudes changes. I followed the IT era, the changing's in language and attitudes during 1999-2003.

Installation >
Catalogue >


Jag är en öppen person med gott självförtroende och med en naturlig fallenhet för att kommunicera med olika slags människor. Jag har en stimulerande och dynamisk arbetsmiljö. Jag arbetar med ett stort kompetent gäng som trivs tillsammans. Det är utvecklande och eget initiativ värderas högt. Det är spännande och vi har roligt både på och utanför jobbet.

Jag är sjuksköterska, programmerare, sekreterare, telefonist, webbdesigner, systemutvecklare, revisor, försäljare, servitör, truckförare och projektledare. Ja, jag trivs. Det är ju självklart. -Herregud, allt är ju positivt!: Dynamisk och stimulerande arbetsmiljö. Eget initiativ är högt värderat. Mycket ansvar...Fast högt tempo kan ju i och för sig vara negativt. Men nej, det är ju bra det också. Det är ju utvecklande. Jag gillar det verkligen. Jag är lyckligt lottad liksom de flesta andra med det här jobbet.

Detta är livet, jobbet och livet eller?!

Jag har specialiserat mig liksom de flesta i den här branschen. Jag gör djur, du vet sådana där speciella djur som bara jag kan göra. Mitt måtto är att vara min egen. Inte jobba för någon jävla chef. Jag är flexibel. Jag är specialiserad. Jag leder det här projektet. Jag är både experten och projektledaren kan man säga. Chef över mina egna djur. Det är jag som bestämmer. Sedan kan man ju anställa också, men det vill inte jag. Jag vill vara min egen. Jag vill vara chef.

Jag arbetar med IT. Jobbar ungefär 13 timmar per dygn och nästan varje helg. Hårt?! -Nä, kul. Jag käkar till och med frukost här. Det är naturligt. Vi gillar det. Vi gör allt tillsammans, ihop. Det är så kul, så förbannat effektivt.

Tillsammans ska vi:
Göra massa events.
Kompetensutveckla.
Utveckla och rationalisera.
Modernisera och omorganisera.
Omstrukturera och uppdatera.

Kontrollera verksamheten. Det är lättsamt och seriöst. Fuck facket. Facket är bara till för morsor och nollor, Det är mossigt och soppigt.

Förmycket?! - Nej, det är avkopplande. Inte alls jobbigt. Vi tar ofta med oss datorn på semestern. Det är ett bra sätt att pausa. Vi älskar det. Vi gör allt här. Snyggast kontor. Nyast grejer. Konceptuellast. Vi är som en stor familj. Det finns ingen konkurrens. Jag har bytt jobb tre gånger det senaste året och älskar det. It's fine with us. Det är tråkigt bara att alla andra hakar upp sig.

Vi älskar ju det här.
Arbete och fritid är samma sak.
Det nya jaget. Den nya reklamen.
Hör av dig.
www.lisa.se

Med osäkerhet kommer man ingenstans i den här branschen.

Bara så ni vet, så är det. Fast med finish kan man gå långt. Längre än de flesta och det är väl det de flesta vill. Längre.

Det gäller att kunna föra fram sig själv och sin åsikt på bästa sätt. Att kunna presentera sig. Första intrycket är oerhört viktigt. Viktigare än man tror. Det spelar ingen roll vad du har gjort eller vem du är... Vi vet ändå oftast innan om vi vill ha dig eller inte. Vi träffar sig bara för att kontrollera. Det är förutbestämt. Detta möte är normal formalia bara. Det är vi som har kontroll. Men eftersom ni är nyfikna kan jag säga så här: Vi vill att du ska göra din presentation så vi får se om din kontroll och din säkerhet verkligen når upp till våra krav. Egentligen har vi inga krav, gör bara som du ska så löser det sig. Vi säger det här för att vi vill se det vi vill se, inget annat. Det är alltså bara ett tips på vägen. - Ja, se det som ett råd. Det låter generöst. Det är generöst. Det är fint att vara generös.
Presentationen vill vi ska vara självklar och spontan. Även om den inte är det, så ska den verka vara det. Övning ger färdighet. Det låter som en gammal floskel, men så är det. Tänk på det. Finishfaktorn är hög. Men sälj dig inte. Ha allt i små fina förpackningar. Inte för många, det förvirrar och du verkar osäker. Det är inte bra. Visa tydligt var du står; rakt, snabbt och självsäkert, det säljer. Vi fixar det. Bara du kan koderna, våra koder. Men inget skryt. Det är ju du som är i underläge. Det är vi som vet, som dömer. Rättare sagt, det finns bara en väg. Den rätta vägen. Alltså gör som alla coola människor. Precis likadant. Det går hem. Det säljer och det är väl det ni vill göra?
Bridge the gap. Bli homogen.

Vad ska jag säga?! Vad hände?! Inte fan' vet jag. Det var så mycket spekulationer och visioner. Jag vet inte. Jag skiter i det. Det händer andra grejer nu. Man får hitta något annat att syssla med. Så svårt ska det väl inte vara?
Jag brukar kolla in www.kickad.nu och har fått kontakt med flera människor via den sajten, människor som numera är mina vänner. Alla känner samma sak va´: Fuck branschen bara och det är så förstår du väl? Men vi är inte lurade alls. Vi var alla väl införstådda med vilkoren från början: Att bubblan kunde spricka, det visste vi. Men det gick för fort.

Jodå, det är många som har börjat enagera sig fackligt nu. Man vill ju inte bli behandlad hur som helst. Det var så dumt, men marknaden var inne i en total megaflow då och det fanns hur mycket möjligheter som helst. Ja, jag tittade inte ens på anställningskontraktet innan jag skrev under det. Något jag ångrar fett idag.
Men en sak vet jag: Det kommer aldrig, aldrig hända igen...

Jag fick gå nu i december. Det är okej, vid den här årstiden vill man ändå bara cocoona med tjejen, käka gott och zappa framför tv:n. Pengar och så, det är lugnt, jag fick 12 månaders avgångsvederlag. Sedan kommer jag väl skaffa mig ett liknande jobb fast med säkrare anställning, kanske ett statligt jobb. I vilket fall som helst så blir det i ett safe företag. Jag är för gammal för att glida på krogen och klättra i berg. Det kanske verkar tråkigt, men jag värderar andra saker nu.

Den sorgen, den dagen, den sorgen. Det sa jag igår. Det stämmer.

Nu ska vi plantera in lite rädsla. Bara för att skrämmas lite. Lite rädsla skadar inte. Det tämjer bara.

Det är inte alla som kommer att få sin del av skörden. Men så har det alltid varit och så kommer det att förbli.14.)
Festen på Stureplan är över. Det har den förresten varit länge. Egentligen hela tiden och det har vetat om som har varit inbjudna. Eliten har alltid vetat det. Det hela har bara varit ett litet spel med underfolket. Lite svinn får man räkna med.
Det handlade om ren marknadsföring för att stabilisera IT på marknaden och för att skapa drömmar. Det är viktigt förstår du med drömmar. Om några år kan den riktiga festen börja. Nu ska vi lugna oss lite och bara se på när suget börjar växa. Suget efter glamour, lyx och pengar. Man måste få lite smak på livet för att bli hungrig på det. Och det har de fått nu. Men nu är det vår tur och några år av lågkonjunktur är precis vad vi behöver nu. Det resulterar nämligen i en liten men koncentrerad marknad där den enskilda kunskapsnivån höjs markant. Sedan är det bara att köra och det tänker vi göra.Vi skiter i allt. Vi skiter i alla. Vi vill bara ha mer. Makten är vår. Makten är vår. Hurra, hurra för oss!! ..

:::::::::::

I am an open-minded person, with lot´s of selfconfidence and with a natural gift to communicate with diffrent kind of people. I've got a stimulate and dynamical workingenvironment. I work with a big competent team who really like being with eachother. I should say it's developing and one's initiative is highly valued. The rate is high and with a large number of responsibility. It's exiting and we all have fun both at work and after.

I am a nurse, a programmer, a secretary, a operator, a systemengineer, an auditor, a salesman, a truckdriver, a waitress and a projectleader. -Yes, I do well, of course I do. God! Everything here is so positive! It's dynimical and stimulate workingenvironment. Your owns initiative is highly valued. Lot's of responsibility. ...Yeah, but the rate is quite high and that might be negative for someone. But not for me. I am well favored like everyone else in this job.

This is life. This is life or the job?

I am specialized like everyone else in this branch. I make animals, you know the special one's which I the only one to make. My princip is to work for my own. Not work for some bloody damned boss. I am flexible, I am specialized and I am the one whom makes the decisions. Later on I could employ, but no, I don't want to. I want to work for my own. I want to be boss.

I work with IT. Work for about 13 hours a day and almost every weekend. Hard?! No, fun. I even eat breakfast there. That's natural. We like it. Everything we do, we do together. It's so fun and so godamned effective.

Together we will:
Make a great number of events and knowledge. Reconstruct and update.
Modernize and recognize.

Control the activity. It's both serious and easy-going.
Fuck the union. The union belongs to mother and blockheads. It's mossy and old-fashioned.

Too much? No, I don't think so, it's so relaxing, and it's cool. Not hard at all. We use to bring along the computers to the vacation. It's a nice way of taking a break. We love it. Everything we do, we do here. We have the most nice-looking office. Brand new interior and tecnics. We are the most conceptual. We are like a big family. There is no competition. I, for example, have changed job three times last year and I love it. The trouble is that everyone else cares.
Why, we really love this way of livning. It's a lifestyle, not a question of working.
Work and sparetime are the same.

The new I-form.
The new PR.
Keep in touch. www.lisa.se

You won't make it anywhere with insecurity in this business.

That's the way it is. It's a fact and you know that. With a nice finish you can go far. Longer then the most of us and that is what the most of us wish to go. Longer.

You have to learn how to promote yourself and your opinion in the best way. It's about presentation. The first impression is very important. More important than you belive. It doesn't matter what you have done or what you are. We already know if you are wanted or not. We only have this meeting with you to control evrything. It's predestinated. The meeting is normal formality. We are the one's who have control.
But since you are curious I should say: We still want you to show us, do your presentation so we can see if your control and your surness really raise the standards of our demands. Actually we don't have any demands, do what you have to do, it might solve itself anyway. We say this because we ewant to see what we want to see, nothing else. This is just a tip on the way. -Yes, take it likes an advice. It sounds generous. It is generous. It's fine to be generous.
The presentation has to be obvious and spontaneous. Even if this is not the case, it will have the will to be that. Practice makes perfect. it sounds like an empty phrase, but it how it is.Think about it. The factor of finish is high. But do not sale yourself. Have all your stuff in nice, small packages. But not too many. It confuses us and you will get the look of being uncertain. That's not good. Show clearly where you stand: Straight, fast and self-confidentely, it will sale. We fix that. If you just knew the codes, our codes. But no boasting. It never sales. You are the one who is in a disadvantage position. We are the one who knows, who judges. The right thing to say right know is: There is only one way, the right way. Do whatever the cool people does. Exactly the same. It sales and that is what you want to do, or?
Bridge the gap. Be homogenous.

What should I say? Who the fuck knows. It had been lots of speculations and visions. I don't know, who cares? I give fuck. Actually I have some other stuff that is going on for the moment. You should try to find something else to work with. I used to check www.kickedout.now and I'd been in contact with a several people and everyone feels the same thing: Fuck the market! But we've not been taken to fool. Each of us was well understood with the conditions from the start. We really were. We knew all about the bobble should crack some day. But it happened to crack earlier than we expected.
-Yes, we are a large number who've been taken a more active part of the union now... after the crash. One's should not been treated like shit. The whole thing was so stupid from the beginning and the market was in a big mega flow, full of opportunities. Well, well I didn't checked the service contract before I signed and here I stand... This is, ...what I regret mostly. That I didn't really looked at the contract, just signed it.
But it will never, ever happen again, ever!

No use to meet trouble halfway. That's what I told yesterday. It's true, I knew that.

I got the permission in December. That's ok. Anyway at this time of the year, you just want to take it easy, relax with your girlfriend in front of the television. About money, I have got 12 months golden handshake so I am quite safe.Later on I might look for a similar job. But now as a permanently employed, to guarantee the position. I am not into risks anymore. I am too old to go on the spree and climbing in mountains. It might sound boring, but I am 31 and prefer another lifestyle. At this moment, we've to plant and introduce some fear into everyone's mind. Just to frightened.

Fear doesn't hurt. It will only tame. Not everyone will get to share the harvest. But that is how things have always been; and will continue to be.

The party is over. It has actually been it for a while now. In reality it never, ever were a party and of course the entire one's who'd been invited already knew about it. The elite knew about it from the start. It was the plan. The whole thing has just been a little game with the subdivision. You have to account the waste. It's a matter of course. It was only a question of marketing to attract, stabilize and sell IT to the market and create dreams to the people.
You see, the dreams are of real importance of people's daily life. Don't ever forget that. The true party will takes part in some years. Now its time for us to keep calm and just wait and see when such start growing. Such of glamour, luxuries and money. You've got to get a small taste of it to get really hungry of it. And I think, it's just what they had got. They will be, but first it's time for some depression.

A depression is exactly what we needed. The fact, you see, is that the results of a depression are a small concentrated market, where the individual knowledge had advanced with sharpness.
Afterwards, what's the plan? If you're invited; join the game, play well and keep smiling.We give a damned about everything! We give a damned about everybody! We just want more. We got the power! The power is ours! Give a cheer for us. Hurrah! Hurrah!

::::


................... ......

.............................. ..... ..... .....
..............................