>..>..>..>....

Lisa Torell

works
biography
other works
contact
________________________________________________________________________________________________________

THE CURB IS PHASED DOWN / TROTTOARKANTEN FASAS NER
(2017)

The Curb is Phased Down was a public screening for Verkstad konsthall, Norrköping and in collaboration with Susanne Ewerlöf and Annika Kupoainen. The video was screened at one of the window of Norrköoing City Library and at Verkstad konsthall. The film consists of a collection of 5 shorter documentations from Belgrade, Sickla, Tromsø 2012-2016:

1. Broken Asphalt is Replaced with New/
Trasig asfalt ersätts med ny

2.Take Care of the Garbage/
Ta hand om soporna

3. The Curb is Phased Down
Trottoarkanten fasas ner

”Trottoarkanten fasas ner”
Jag tänker på samhälle, konstitution och förändring. Och på system. System som ett verktyg för att ordna och få överblick. Och ett samhälle som en geografisk plats, där en ansamling människor genom boende, arbete eller annan verksamhet är förenade kring ett nätverk av sociala relationer som pågår under en viss tid och eller enligt en viss idé. En idé om att ”så här är det”. Men när var det så? Och hur var det? Och vad betyder det?

The curb is phased down”
I think of society, constitution and change. And systems. System as a tool to organize and give an overview. And a society as a geographical location, where a group of people, through habitation, work or some other activity are united in a network of social relations which occur over a particular period of time, or according to a specific idea. An idea of "this is how it is ", but when was is like that? And how was it? And what does that mean?Pressrelaese Verkstad konsthall:

Trottoarkanten fasas ner, Norrköpings stadsrum 16 februari - 9 mars

Under kvällar och nätter de kommande veckorna kan man se konstnären Lisa Torell video Trottoarkanten fasas ner på fönster på Norrköpings stadsbibliotek vid Kristinaplatsen och Verkstad konsthall, på Kungsgatan. Verket ger en föraning om den utställning hon öppnar på Verkstad konsthall 1 april, men är samtidigt en konstupplevelse i sin egen rätt.

Videon som nu ska visas på två platser i Norrköping utspelar sig i olika samhällens offentliga rum och visar personer som trots sina dräkter i fluorescerande färger är ganska osynliga. Lisa Torell är intresserad av hur omsorgen ser ut, vad det innebär att ansa, att bry sig liksom hantverket i handlingen. Hon vill att vi ska se det:

"Jag tänker på samhälle, konstitution och förändring. Och på system. System som ett verktyg för att ordna och få överblick. Och ett samhälle som en geografisk plats, där en ansamling människor genom boende, arbete eller annan verksamhet är förenade kring ett nätverk av sociala relationer som pågår under en viss tid och eller enligt en viss idé. En idé om att ”så här är det”. Men när var det så? Och hur var det? Och vad betyder det?

Raka, kratta och luta. Filmen utspelar sig i olika samhällens offentliga rum eller samhällens offentliga scener, där det visas upp och blir tydligt. Hon är intresserad av hur det yttre påverkar det inre, hur omsorgen ser ut, vad det innebär att ansa, att bry sig, liksom hantverket i handlingen, vad det betyder, att vi får se det, för samhället."SUSANNE EWERLÖF


VERKSTAD KONSTHALL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

...
.................................. ..................