>..>..>..>....

Lisa Torell

works
biography
other works
contact
________________________________________________________________________________________________________

Cm by Cm, Metre-by-Metre, Km by Km
(2012-2016)

At the exhibition Förjaga bristen på sammanhang curated by Michael Nanfeldt at Göteborgs konsthall.

Göteborgs Konsthall >

With the artists: Nanna Debois Buhl, Sara Lännerström, Jesper Norda, Lisa Torell, Anna Ling, and Laura Oldfield Ford at Göteborgs konsthall.

 

13 (100cm x70cm)glass framed painted photos, a pavement sculpture:Figure 017, minimum dimensions for low walk flow/Figur 017 Minimimått för lågt gångflöde (480cm x 159 cm)and one video on 7.21 min: Figure 1369, 1370.

 

Lisa Torell har länge arbetat med det offentliga rummet i sin konst och allt som oftast kretsar verken kring stadens standardiserade miljöer. I Torells visuella landskap och i hennes fotomålerier med text hittar vi bland annat bänkar, trottoarkanter och ett rutnät av gatsten med spirande ogräs som växer ur betongens sprickor. Vilken höjd ska en parkbänk ha för att passa flest människor? Det offentliga är format med varsamhet, trafikseparering och säkerhetstänk. Som hon själv uttrycker det: “Jag arbetar inte med det offentliga för att det är fult, utan för att det är vansinnigt vackert”. Bilderna hänger på en höjd av 40 cm vilket är den standardiserade rekommendationen för en sittplats i det offentliga rummet.

I Torells bilder likställs standard med en tanke om utopi och natur vilket framgår av hennes personligt målade kommentarer. Vi läser exempelvis ”Igenkännandet innebar trygghet. Samma här. Samma här”. Stadsmiljön som Torell undersöker i detta verk är New Belgrade och Sverige, en kraftigt växande stadsdel i Serbiens huvudstad Belgrad som byggdes efter andra världskriget. Det är också en stadsdel utformad efter ett modernistiskt formideal likt Bergsjön, Fittja och Rosengård.

 

GÖTEBORGS KONSTHALL >

Förjaga bristen på sammanhang

2016.06.10 - 2016.09.18

Introduktion

”[Staden är] människans mest framgångsrika försök att omforma världen som hon lever i efter sitt hjärtas önskan. Men om staden är den värld som människan har skapat, så är det också den värld i vilken hon hädanefter är dömd att leva.” (Robert Park, On social Control and Collective Behavior)

Förjaga bristen på sammanhang är ett projekt om stad, fast här finns inga stadsplaner, inga modeller, inget resonemang om vad som bör byggas eller utvecklas. Här ges heller inget förslag på hur den goda staden ser ut eller bör se ut, utan projektet undersöker genom en rad konstverk och aktiviteter några olika aspekter värda att begrunda vid all stads- och samhällsutveckling.

Förjaga bristen på sammanhang har en enkel utgångspunkt. Det handlar om behovet av sammanhang för att saker och ting ska hänga ihop och skänka förståelse, för att det ska finnas en grund på vilken man kan bygga oavsett om det rör sig om den enskildes liv eller stora samhällskonstruktioner.

Utställning, utgrävning, utforska

Projektet består av tre delar:

På Göteborgs Konsthall visas grupputställningen Förjaga bristen på sammanhang med konstnärerna Nanna Debois Buhl, Jesper Norda, Sara Lännerström, Anna Ling, Laura Oldfield Ford och Lisa Torell. Tillsammans synliggör de oftast osynliga aspekter som omger oss människor och verkar i spänningsfältet mellan det naturvetenskapliga och det konstnärliga.

I samarbete med historiska studier vid Göteborgs universitet och Akademin Valand kommer delar av Trädgården att omvandlas till en arkeologisk utgrävning som alla är välkomna att delta i. Olika skapande workshops hålls för ungdomar och Trädgården blir en plats för härligt sommarhäng med grill och parasoller.

Genom Wieselgrensplatsen – olika lager av en plats undersöks ett specifikt område i staden utifrån en rad olika berättelser från både barn och äldre. Hur upplever de Wieselgrensplatsen och vilka minnen av platsen lever inom dem?

I Förjaga bristen på sammanhang kan man säga att vi undersöker just jordmånens betydelse för människan och vår förståelse av rummet. Ständigt måste man påminna sig om att den mänskliga tiden ofta är långsammare än stads- och samhällsutvecklingen, även om den i allra högsta grad påverkas av mänskliga beslut. Att åstadkomma kalklagren i Limhamn är en process som ägt rum under många miljoner år. Att riva en hel stadsdel går på några månader.

Vad händer när allt försvinner och i ett ögonblick byts mot något nytt? Alla lager av historia, ackumulerad tid och adderade kollektiva och subjektiva minnen som alltid finns, även om det inte omedelbart avslöjar sig för allas blickar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


 

 

...
.................................. ..................