Lisa Torell

works
biography

other works
contact
________________________________________________________________________________________________________


A ROOM WITH A VIEW - ETT RUM MED UTSIKT # UNIVERAL CITY
(2011)

I was invited to work with the napkins, I made a paraphrase: THE AREA, THE IMAGE, OMRÅDET, BILDEN on the Swedish Architecture office Tengbom's image of the area; Universal city. The Image consited lot's of english text / brandsthat I highlights on the napkins where I also put a Swedish translation / version beside, like a mirror.

THE AREA, THE IMAGE, OMRÅDET, BILDEN
500 printed napkins with pre spilled Smoothie, Caffe Latte and Lipstick

..


After centuries of the primacy of the word, architectural discourse could at last put its trust in images… /Mario Carpo ETT RUM MED UTSIKT

Kapitel 3: Universal City Torsdag den 27 oktober kl 18-21
Slakthusateljéerna
Hallvägen 21, Johanneshov
Hitta hit

Paneldiskussion
Performance
Pizza

Kapitel 3: Universal City After centuries of the primacy of the word, architectural discourse could at last put its trust in images…
Mario Carpo För arkitekten är bilden ett självklart verktyg. Men hur fungerar bilden idag i rollen som förmedlare av samhällsvisioner? Vad berättar dagens arkitekturvisualiseringar? Vilka betydelser är det som vi som samhällsmedborgare och potentiella kunder förväntas läsa in i en disigt ödesmättad himmel, kostymklädda champagnekonsumenter eller en moonwalkande Michael Jackson? Arkitekturvisualiseringar har liksom reklamen en förmåga att måla upp drömmar och tala till begär hos bildens tänkta mottagare, men själva arkitekturen får ofta en sekundär roll. Vad finns egentligen kvar när man skalar bort alla artefakter, ljuseffekter och inklippta statister? Var börjar och slutar arkitekturen och hur mycket av arkitektens egen vision finns kvar i visualiseringen? När abstraktionsnivån i arkitekturpresentationer minskar i takt med att allt mer fotorealistiska 3D-renderingar kan framställas, händer någonting med bilden som kommunikationsverktyg. Frågor kring bildens makt har nyligen aktualiserats, bland annat i samband med ombyggnaden av Slussen. Visionsbildernas förskönande och manipulerande av skalor, vinklar och väderlek har börjat ifrågasättas. Den amerikanska sociologen Sharon Zukin hävdar att finansiella, moraliska och visuella värden alltid är sammankopplade. I enlighet med detta bär bilderna på en visuell retorik som också är ideologiskt färgad. Arkitekturbilden är ett politiskt material, men alltför sällan förhåller vi oss till den som sådan. Just nu formuleras visioner för Slakthus- och Globenområdets utveckling i bilder och dokument. Bilder, som liksom i alla stadsbyggnadsprocesser syftar till att gestalta och sälja in visioner för framtiden. Enligt Stockholms Stads Vision Söderstaden 2030 ska Globen- och Slakthusområdet bli till en plats för "upplevelser och nöjen i världsklass". I Universal City vill vi med utgångspunkt i tre bilder som tagits fram i samband med Vision Söderstaden 2030 fördjupa diskussionen kring bildens betydelse och makt. Hur fria är vi att tänka bortom bilden?

Program:
18.00 Introduktion till paneldiskussionen och bilderna. Paneldeltagarna reflekterar kring bilderna utifrån sina respektive professioner.
19.00 Pizza, bar och performance.
19.30-20.30
Paneldiskussion.
Panel:ArneFredlund(BiträdandeStadsbyggnads-direktör, Stockholms Stad)Robert Niziolek (Arkitekt och VD White View)Eva Ocklund (Arkitekt och studiochef för Bostadsstudion, Tengbom Arkitekter)Margaretha Rossholm Lagerlöf (Professor i Konstvetenskap, Stockholms Universitet)
Moderator: Jan Rydén (Konstnär och journalist)

Konstnärer:
Martin Karlsson och Andreas Eklöf
Ida Pettersson
Lisa Torell


Varmt välkomna! I Ett rum med utsikt utforskas en rad frågeställningar rörande platsens ideologi, politik och praktik. Genom en serie publika händelser med inbjudna gäster lägger vi kapitel till kapitel i en berättelse om en plats i förändring. Om en industrimiljös uppgång och fall, om kultur som tillväxtmotor och upplevelser i världsklass. Slakthusateljéernas projektrum blir en experimentell plattform med samtal, aktioner, konst och mat.

Ett rum med utsikt genomförs under ett års tid genom en rad publika händelser. Projektet drivs av konstnärerna Eva Arnqvist och Karin Lindh samt arkitekten och konstnären Adriana Seserin, med stöd från Stockholms Kulturförvaltning.


>A ROOM WITH A VIEW / ETT RUM MED UTSIKT............

........
....
.........
...
.......................
.................................. ..................